AutoCAD

برنامه ی AutoGisHatch ورژن 3.1.0

با استفاده از این برنامه می تونید خیلی سریع نقشه هاتون رو بر اساس الگو هاشور بزنید.

50,000 تومان

برنامه ی AutoGisBoundary ورژن 3.3.1

ترسیم اتوماتیک Boundary مسیر به همراه خروجی کیلومتراژ ، آفست و ارتفاع

80,000 تومان

برنامه ی AutoGisParcel ورژن 1.1.0

برنامه ی تفکیک زمین با استفاده از مشتق توابع چند ضابطه ای

60,000 تومان

برنامه ی AutoGisTEXT ورژن 1.1.0

برنامه شامل دو عملیات کلی است. یکی قرار دادن ممیز TEXT بر روی نقطه و دیگری Duplicate کردن TEXT ها یا بهتر بگویم خلوت کردن TEXT و MTEXT ها.

50,000 تومان