برنامه ی AutoGisCSDP به منظور خروجی گرفتن از هر نوع مقطع عرضی

قیمت 800 هزار تومان این برنامه برای خروجی گرفتن از هر نوع مقطع عرضی از قبیل راه و تونل آمادگی دارد. در ابتدا برنامه برای خروجی گرفتن از مقاطع عرضی با استایل نرم افزار CSDP طراحی شد، اما ساختار آن به گونه ای چیده شد که قادر به خروجی گرفتن از هر نوع سکشنی با هر استایلی است.   دانلود ورژن 4.5.0 برنامه ی AutoGisCSDP
ادامه مطلب